Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Slovak Business Directory

Water & Waste management

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)850 123122
Email: sluzby@bvsas.sk
Web: www.bvsas.sk
Chairman of the BOD: Peter Olajoš
Public relation: Peter Podstupka

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Tel: +421 (0)2 5020-6811
Email: recepcia@fcc-group.sk
Web: www.fcc-group.eu
Country manager: Eva Mikulášiová
Public relation: Zuzana Krenyitzká

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
CEO: Marián Christenko
Public relation: Slavomíra Brzová
Communication possible in:
English, German

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 7437-543
Email: info@mariuspedersen.sk
Web: www.mariuspedersen.sk
Chairman of the BOD: Simon Hovgaard Clausen

Communication possible in:
English, German, Slovak

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava - Ružinov
Email: olo@olo.sk
Web: www.olo.sk
Chairman of the BOD: Ivan Sokáč
Public relation: Linda Golejová
Communication possible in:
English, German

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Tel: +421 (0)45 6945-111
Email: hovorca@svp.sk
Web: www.svp.sk
CEO: Jozef Krška
Public relation: Marián Bocák
Communication possible in:
English, Slovak

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 7952-111
Email: zakaznik@vodarne.eu
Web: www.vodarne.eu
Chairman of the BOD: Stanislav Hreha