Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Agentúry dočasného zamestnávania

ADECCO Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5363-0223
Fax: +421 (0)2 5341-2383
Email: adecco@adecco.sk
Web: www.adecco.sk
Generálny riaditeľ: Ivana Heretik Vačoková
Externá komunikácia: Natália Jančušková
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

HRQ SK s. r. o.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2073-0500
Email: zuzana.hudzikova@hrqgroup.com
Web: www.hrqgroup.com
Generálny riaditeľ: Michaela Sojáková
Externá komunikácia: Michaela Sojáková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

LUTO Automotive s.r.o.

Hlavná 6, 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel: +421 (0)902 918362
Email: info@lutogroup.com
Web: www.lutogroup.com
Konateľ: Martin Malik

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Manuvia, a. s.

Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)800 189099
Email: info@manuvia.sk
Web: www.manuvia.sk
Generálny riaditeľ: Ondrej Wysoglad
Externá komunikácia: Jakub Zrník
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

PL Services Slovakia, s. r. o.

Svätoplukovo námestie 1/B, 949 01 Nitra
Tel: +421 (0)911 969449
Email: david.baca@personalityhr.com
Web: www.personalityhr.com
Výkonný riaditeľ: Peter Križan

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Proact People Slovensko s.r.o.

Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta
Tel: +421 (0)31 7801-971
Fax: +421 (0)31 7801-971
Email: rkubis@proactpeople.sk
Web: www.proactpeople.sk
Výkonný riaditeľ: Roman Kubiš
Externá komunikácia: Roman Kubiš
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

PROPLUSCO spol. s r.o.

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)2 6541-2143
Email: info@proplusco.sk
Web: www.proplusco.sk
Konateľ: Peter Uličný

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

SYNERGIE Slovakia s.r.o.

Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-5522
Fax: +421 (0)2 5441-5489
Email: synergie@synergie.sk
Web: www.sandyou.sk, www.synergie.sk
Country manager: Martin Huba
Externá komunikácia: Martin Huba
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, francúzsky, nemecky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.