Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Centrá podnikových služieb

Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5929-0290
Email: bratislava@accenture.com
Web: www.accenture.com/sk-en
Generálny riaditeľ: Tomáš Volek
Externá komunikácia: Robert Belavy
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Adient Slovakia s.r.o.

Štúrova 4, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-1111
Email: reception-bbc-sk@adient.com
Web: www.adient.com/slovakia
Konateľ: Barbora Záhradníková
Externá komunikácia: Natália Podhradská
Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, francúzsky, kórejsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

AT&T Global Network Services Slovakia, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6925-7211
Fax: +421 (0)2 6428-7697
Email: infoslovakia@att.com
Web: www.att.com/emea
Generálny riaditeľ: Gabriel Galgóci
Externá komunikácia: Rebecca Atherley
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, portugalsky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Clarios Slovakia spol. s r.o.

Pribinova 19, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5727-4575
Email: dominika.trembecka@clarios.com
Web: www.clarios.com
Generálny riaditeľ: Juraj Barus
Externá komunikácia: Dominika Trembecká
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

DATALAN, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5750-8040
Fax: +421 (0)2 5750-8851
Email: NA
Web: www.dell.com
Generálny riaditeľ: Stephen Caulfield
Externá komunikácia: Tatiana Šurinová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DXC Technology Slovakia s. r. o.

Galvaniho 7, 820 02 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5752-5555
Email: NA
Web: www.dxc.technology
Generálny riaditeľ: Zdenko Böhmer
Externá komunikácia: Zuzana Spisakova
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5024-6111
Fax: +421 (0)2 5024-6301
Email: henkel.slovensko@sk.henkel.com
Web: www.henkel.sk
Prezident: Christian Schulz
Externá komunikácia: Zuzana Kaňuchová

ING Business Shared Services B.V., organizačná zložka Bratislava

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5934-6498
Email: sharedservices@ing.com
Web: www.ing.jobs/sk
Generálny riaditeľ: Bea de Rijk
Externá komunikácia: Emília Jančeková
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, francúzsky, holandsky, maďarsky, nemecky, portugalsky, poľsky, rusky, slovensky, taliansky, španielsky

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

Landererova 12, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6868-8001
Email: balenovo_sk@lenovo.com
Web: www.lenovo.sk
Konateľ: David Reilly

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky
Stránky: 1 | 2