Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Drevársky a papierenský priemysel

BUKOCEL, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Tel: +421 (0)57 4413-033
Fax: +421 (0)57 4412-559
Email: bukocel@bukoza.sk
Web: www.bukoza.eu
Predseda predstavenstva: Vladimír Jacko
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

BUKÓZA Export-Import, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Tel: +421 (0)57 4413-062
Fax: +421 (0)57 4412-499
Email: exim@bukoza.sk
Web: www.bukoza.sk
Predseda predstavenstva: Milan Gilan
Externá komunikácia: Milan Gilan
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DECODOM, spol. s r.o.

Pílska 7, 955 13 Topoľčany
Tel: +421 (0)38 5352-250
Fax: +421 (0)38 5321-087
Email: decodom@decodom.sk
Web: www.decodom.sk
Konateľ: Vladimír Šrámek
Externá komunikácia: Ján Boledovič
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DOKA DREVO, s.r.o.

Cesta k Smrečine 11, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4360-401
Fax: +421 (0)48 4360-499
Email: info_dds@doka.com
Web: www.doka.com/dokadrevo
Konateľ: Róbert Hornáček
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Essity Slovakia s.r.o.

Gemerská Hôrka 400, 049 12 Gemerská Hôrka
Tel: +421 (0)58 7860-212
Fax: +421 (0)58 7860-333
Email: gh.recepcia@essity.com
Web: www.essity.com
Country manager: Vladimír Veselý
Externá komunikácia: Júlia Ronecová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

IKEA Industry Slovakia s.r.o.

Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky
Tel: +421 (0)34 7964-111
Email: NA
Web: www.inter.ikea.com
Generálny riaditeľ: Fredrik Dahlman
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4344-111
Fax: +421 (0)48 4344-191
Email: lesysr@lesy.sk
Web: www.lesy.sk
Generálny riaditeľ: Marian Staník
Externá komunikácia: Pavel Machava
Komunikácia možná:
slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Celulózka 3494, 011 61 Žilina
Tel: +421 (0)41 5121-401
Fax: +421 (0)41 5121-509
Email: metsatissue.sk@metsagroup.com
Web: www.metsatissue.com
Country manager: Marián Pozor
Externá komunikácia: Marián Pozor
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Tel: +421 (0)44 4362-222
Fax: +421 (0)44 4327-701
Email: mondi.scp@mondigroup.com
Web: www.mondigroup.com
Prezident: Bernhard Peschek
Externá komunikácia: Martina Piláriková
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel: +421 (0)44 5207-000
Fax: +421 (0)44 5222-099
Email: info@rettenmeier.sk
Web: www.rettenmeier.com
Konateľ: Ingrid Benčová
Externá komunikácia: NA
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2