Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Hutníctvo a obrábanie kovov

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.

Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica
Tel: +421 (0)34 6516-143
Fax: +421 (0)34 6516-051
Email: lenka.obuchova@arcelormittal.com
Web: www.arcelormittalgonvarri.sk
Konateľ: Peter Mišo

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Bekaert Hlohovec, a.s.

Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Tel: +421 (0)33 7363-111
Fax: +421 (0)33 7422-742
Email: praca@bekaert.com
Web: www.bekaert.com
Country manager: Jozef Filo
Externá komunikácia: Monika Karnet Bosakova
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, maďarsky, nemecky, poľsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Bekaert Slovakia, s.r.o.

Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
Tel: +421 (0)31 7881-601
Fax: +421 (0)31 7842-841
Email: steelcord.sladko@bekaert.com
Web: www.bekaert.com
Generálny riaditeľ: Jozef Filo
Externá komunikácia: Monika Karnet Bosakova
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Confal a. s.

Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Tel: +421 (0)904 720700
Email: confal@confal.sk
Web: www.confal.sk
Managing Partner: Andrea Bačková
Externá komunikácia: Bohuslav Hladík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Constellium Extrusions Levice s.r.o.

Priemyselná ul. 5654/3, 934 01 Levice
Tel: +421 (0)36 3249-690
Email: jana.francelova@constellium.com
Web: www.constellium.com
Konateľ: Patrick Picard
Externá komunikácia: Štefan Pásztor
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Cortizo Slovakia, a.s.

Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa
Tel: +421 (0)45 6855-402
Fax: +421 (0)45 6855-257
Email: cortizo_slovakia@cortizo.com
Web: www.cortizo.com
Výkonný riaditeľ: Juan Marcos
Externá komunikácia: Michaela Zmajkovicova
Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, maďarsky, poľsky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Hydro Extrusion Slovakia a.s.

Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel: +421 (0)45 6015-001
Fax: +421 (0)45 6015-003
Email: info.profiles.sk@hydro.com
Web: www.hydro.com
Generálny riaditeľ: Viktor Fára
Externá komunikácia: Viktor Fára
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

MEDEKO CAST s.r.o.

Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica
Tel: +421 (0)42 4324-495
Fax: +421 (0)42 4324-496
Email: medeko@medeko.sk
Web: www.medeko.sk
Generálny riaditeľ: Pavol Demáček
Externá komunikácia: Magdaléna Martišková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

OFZ, a.s.

Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok
Tel: +421 (0)43 5804-111
Fax: +421 (0)43 5804-730
Email: ofz@ofz.sk
Web: www.ofz.company
Generálny riaditeľ: Vladimír Klocok
Externá komunikácia: Vladimír Klocok
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovalco, a.s.

Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
Tel: +421 (0)45 6087-122
Fax: +421 (0)45 6088-888
Email: mail@slovalco.sk
Web: www.slovalco.sk
Generálny riaditeľ: Milan Veselý
Externá komunikácia: Peter Oťapka
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Stránky: 1 | 2