Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Dodávatelia kancelárskych potrieb

Office Depot s.r.o.

Apollo Business Center II., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)800 154322
Fax: +421 (0)800 154321
Email: infosk@officedepot.com
Web: www.precoofficedepot.sk
Riaditeľ: Michal Svátek
Externá komunikácia: Jirí Novotný
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.