Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Obchodné komory

Brazílsko - slovenská obchodná komora

Palisády 724/47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3218-1409
Email: info@brazilslovakiacc.sk
Web: www.brazilslovakiacc.sk
Predseda: Milan Cigáň

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Britská obchodná komora v SR

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3266-1949
Email: info@britcham.sk
Web: www.britcham.sk
Výkonný riaditeľ: Hajnalka Hayler

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Francúzsko - slovenská obchodná komora

Klariská 14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-3411
Email: fsok@fsok.sk
Web: www.fsok.sk
Výkonný riaditeľ: Zuzana Desvergnes

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Holandská obchodná komora v Slovenskej republike

Moskovská 13, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)904 281608
Email: director@netherlandschamber.sk
Web: www.netherlandschamber.sk
Výkonný riaditeľ: Adriana Kukučková

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Kanadská obchodná komora

Mariánska 12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5293-2895
Email: ksok@ksok.sk
Web: www.kanada.sk, www.ksok.sk, www.cancham.sk, www.CanadaExclusive.com
Generálny riaditeľ: Joseph Burza
Externá komunikácia: René Augustín
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, rusky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Grösslingová 4, 816 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5413-1228
Fax: +421 (0)2 5413-1159
Email: sopkurad@sopk.sk
Web: www.sopk.sk
Predseda: Peter Mihók

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovensko - nemecká obchodná a priemyselná komora

Suché mýto 1, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2085-0620
Fax: +421 (0)2 2085-0632
Email: info@dsihk.sk
Web: www.dsihk.sk
Generálny riaditeľ: Peter Kompalla
Externá komunikácia: Markus Halt
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovensko - poľská obchodná komora

Hálkova 31, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 7235-102
Fax: +421 (0)41 7235-653
Email: zahrza@za.scci.sk
Web: www.spok.sk
Predseda: Stanislav Kučírek
Externá komunikácia: Róbert Vydra
Komunikácia možná:
anglicky, poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Slovensko - rakúska obchodná komora

Kutlíková 17, P.O. BOX 228, 814 99 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 6353-6787
Fax: +421 (0)2 6353-6788
Email: sohk@sohk.sk
Web: www.sohk.sk
Prezident: Mária Berithová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Švajčiarsko - slovenská obchodná komora

Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)903 476538
Email: hssr@hssr.sk
Web: www.hssr.sk
Prezident: Zsolt Kajtor
Externá komunikácia: Danica Brendzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Stránky: 1 | 2