Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Odevný a obuvnícky priemysel

ECCO Slovakia, a.s.

Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin
Tel: +421 (0)43 4217-000
Fax: +421 (0)43 4217-999
Email: eccosk@ecco.com
Web: www.ecco.com
Generálny riaditeľ: Peter Roysky
Externá komunikácia: Petr Milan
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Gabor spol. s r.o.

J. Gabora 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel: +421 (0)38 7622-000
Fax: +421 (0)38 7601-474
Email: info@gabor.sk
Web: www.gabor.sk
Konateľ: Juraj Vodička
Externá komunikácia: Juraj Vodička
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rialto s.r.o.

Obuvnícka 428, 958 01 Partizánske
Tel: +421 (0)38 7463-111
Fax: +421 (0)38 7463-150
Email: info@rialto.sk
Web: NA
Generálny riaditeľ: Martin Halmo
Externá komunikácia: Maroš Bystriansky
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.