Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Softvérové spoločnosti

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2090-3500
Fax: +421 (0)2 5443-3746
Email: info@bsp.sk
Web: www.bsp.sk
Predseda predstavenstva: Martin Šamaj
Externá komunikácia: +421 (2) 20903500
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

DATALAN, a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5025-7777
Fax: +421 (0)2 5025-7700
Email: info@datalan.sk
Web: www.datalan.sk
Generálny riaditeľ: Marek Paščák
Externá komunikácia: Ivana Dorozlo
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

ESET, s.r.o.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 3224-4111
Fax: +421 (0)2 3224-4109
Email: press@eset.sk
Web: www.eset.sk
Generálny riaditeľ: Richard Marko
Externá komunikácia: Zuzana Pardubská
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

itelligence Slovakia, s.r.o.

Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 2091-1111
Email: info@itelligence.sk
Web: www.itelligence.sk
Konateľ: Martin Koníček
Externá komunikácia: Alexandra Pucovska
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Einsteinova 19, 851 01 Bratislava - Staré Mesto
Email: pixel@pixelfederation.com
Web: www.pixelfederation.com
Konateľ: Šimon Šicko, Marián Fridrich

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

PosAm, spol. s r.o.

Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4923-9111
Email: posam@posam.sk
Web: www.posam.sk
Generálny riaditeľ: Marián Marek
Externá komunikácia: Michal Bróska
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SEVITECH a. s.

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava - Ružinov
Email: info@sevitech.sk
Web: www.sevitech.sk
Predseda predstavenstva: Jaroslav Murár

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

SOITRON, s.r.o.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5822-4111
Fax: +421 (0)2 5822-4520
Email: info@soitron.sk
Web: www.soitron.com
Výkonný riaditeľ: Ondrej Smolár
Externá komunikácia: Martina Hummelová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

TEMPEST a.s.

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 5026-7111
Email: info@tempest.sk
Web: www.tempest.sk
Generálny riaditeľ: Peter Krásny
Externá komunikácia: Rastislav Chudík
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)37 7760-111
Fax: +421 (0)37 7760-199
Email: office-gsc@uniqa.at
Web: www.uniqa-gsc.sk
Konateľ: Reinhard Böck, Thomas Brustbauer, Tibor Zalabai
Externá komunikácia: Martina Vnučková
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.