Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Stavebné spoločnosti a stavebné materiály

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4827-1500
Fax: +421 (0)2 4827-1563
Email: sekrgen@doprastav.sk
Web: www.doprastav.sk
Predseda predstavenstva: Dušan Mráz
Externá komunikácia: Ivana Paulinyová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

NECTEL, spol. s r.o.

Hrachová 18D, 821 05 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4333-0088
Fax: +421 (0)2 3266-0911
Email: necte@nectel.sk
Web: www.nectel.sk
Konateľ: Juraj Nemec
Externá komunikácia: Juraj NEMEC
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 4829-5111
Email: skanska@skanska.sk
Web: www.skanska.sk
Generálny riaditeľ: Miroslav Potoč
Externá komunikácia: Beáta Voskárová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 3262-1040
Fax: +421 (0)2 3262-3341
Email: info.sk@strabag.com
Web: www.strabag.com
Konateľ: Branislav Lukáč
Externá komunikácia: Ivana Gregorová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

Takenaka Europe GmbH, organizačná zložka

Pivovarská 16, 010 01 Žilina
Tel: +421 (0)41 5077-901
Email: zilina@takenaka.sk
Web: www.takenaka.eu
Generálny riaditeľ: Petr Urválek
Externá komunikácia: Petr Urválek
Komunikácia možná:
anglicky, japonsky, slovensky

VÁHOSTAV - SK, a.s.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)41 5171-111
Email: info@vahostav-sk.sk
Web: www.vahostav-sk.sk
Generálny riaditeľ: Marián Moravčík
Externá komunikácia: Tomáš Halán
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.

YIT Slovakia a.s.

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava - Rača
Tel: +421 (0)800 800474
Email: info@yit.sk
Web: www.yit.sk
Generálny riaditeľ: Milan Murcko
Externá komunikácia: Silvia Ferencová
Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Investment Guide a Book of Lists.