Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Tréningové agentúry

Business Coaching College, s. r. o.

Karloveské rameno 6, 811 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)905 659188
Email: karpinska@koucovaciaskola.sk
Web: www.koucovaciaskola.sk
Managing Partner: Zuzana Karpinská

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Consilium Development, s.r.o.

Štefanovičova 18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-4873
Fax: +421 (0)2 5441-0272
Email: development@consilium.sk
Web: www.consiliumdevelopment.sk
Konateľ: Vladimír Koša

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Krasovského 13, 851 01 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)2 4569-2988
Email: info.slovakia@develor.com
Web: www.develor.sk, www.develor.com
Výkonný riaditeľ: Martin Kunc
Externá komunikácia: Martin Kunc
Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, chorvátsky, maďarsky, nemecky, poľsky, rusky, slovensky, slovinsky, taliansky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Excellent Partners

Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice
Tel: +421 (0)905 737877
Email: office@extpartners.sk
Web: www.extpartners.sk
Managing Partner: Boris Kapucian
Externá komunikácia: Vlado Leško
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

FBE Bratislava, s.r.o.

Liptovská 10, 821 09 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)2 5441-8513
Fax: +421 (0)2 5441-8515
Email: fbe@fbe.sk
Web: www.fbe.sk
Výkonný riaditeľ: Daniel Laco

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

HIC Slovakia, s.r.o.

Bratislavská 51, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Tel: +421 (0)911 401774
Email: office@hic.sk
Web: www.hic.sk
Generálny riaditeľ: Reinhold Hofmann

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Libellius, s.r.o.

Hattalova 19, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
Tel: +421 (0)918 700041
Email: info@libellius.com
Web: www.libellius.com
Managing Partner: Martin Chinoracký
Externá komunikácia: Ivana Dolinská
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Maxman Consultants, s.r.o.

Gajova 4, P.O. Box 5, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5263-1515
Email: info@maxman-consultants.com
Web: www.maxman-consultants.com
Managing Partner: Lukáš Bakoš
Externá komunikácia: Peter Bališ
Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Mercuri International, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: +421 (0)905 358666
Fax: +421 (0)2 4446-2677
Email: mercuri@mercuri.sk
Web: www.mercuri.sk
Generálny riaditeľ: Radoslav Simon
Externá komunikácia: Blažena Simonová
Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Nezisková organizácia IT v kurze

Panónska cesta 3604/17, 851 04 Bratislava - Petržalka
Tel: +421 (0)911 408308
Email: info@itvkurze.sk
Web: www.itvkurze.sk
Riaditeľ: Jana Miklošová

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Career Guide.

Stránky: 1 | 2