Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Veľvyslanectvá

Brazília / Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky

Palisády 47, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3218-1400
Fax: +421 (0)2 5441-8271
Email: brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br
Web: bratislava.itamaraty.gov.br
Veľvyslanec: Eduardo Ricardo Gradilone Neto

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Bulharská republika/ Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-5308
Fax: +421 (0)2 5441-2404
Email: Embassy.Bratislava@mfa.bg
Web: www.mfa.bg/embassies/slovakia
Veľvyslanec: Vassil Petkov

Komunikácia možná:
anglicky, bulharsky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Česká republika / Veľvyslanectvo Českej republiky

Hviezdoslavovo námestie 8, P.O. BOX 208, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-3303
Fax: +421 (0)2 5920-3330
Email: bratislava@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bratislava
Veľvyslanec: Tomáš Tuhý

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Chorvátsko / Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Mišíkova 21, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5720-2091
Fax: +421 (0)2 5720-2092
Email: croemb.bratislava@mvep.hr
Web: sk.mvep.hr/sk
Veľvyslanec: Aleksandar Heina

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Čína / Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Jančova 8B, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6280-4291
Fax: +421 (0)2 6280-4291
Email: cinska.ambasada@gmail.com
Web: sk.chineseembassy.org/slo
Veľvyslanec: Lijie Sun

Komunikácia možná:
anglicky, čínsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Cyprus / Veľvyslanectvo Cyperskej republiky

Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3278-8111
Fax: +421 (0)2 3278-8122
Email: office@cyembassy.sk
Web: NA
Veľvyslanec: Nicos P. Nicolaou

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Francúzsko / Francúzske veľvyslanectvo

Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5934-7111
Email: diplo@france.sk
Web: sk.ambafrance.org
Veľvyslanec: Pascal Le Deunff

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Grécko / Veľvyslanectvo Helénskej republiky

Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-4143
Fax: +421 (0)2 5443-4064
Email: gremb.brt@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/bratislava
Veľvyslanec: Georgios Dimitriadis

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Gruzínsko / Veľvyslanectvo Gruzínska

Michalská 9, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5464-6485
Fax: +421 (0)2 5464-6486
Email: bratislava.emb@mfa.gov.ge
Web: www.slovakia.mfa.gov.ge
Veľvyslanec: Revaz Beshidze

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Holandsko / Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5710-0308
Fax: +421 (0)2 5249-1075
Email: btl@minbuza.nl
Web: www.netherlandsandyou.nl
Veľvyslanec: Gabriella Sancisi

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, holandsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

India / Veľvyslanectvo Indickej republiky

Dunajská 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5296-2916
Fax: +421 (0)2 5296-2921
Email: amb.bratislava@mea.gov.in
Web: www.eoibratislava.gov.in
Veľvyslanec: Shri Vanlalhuma

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Indonézia / Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Brnianska 31, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-9886
Fax: +421 (0)2 5441-9890
Email: indonesia@indonesia.sk
Web: indonesia.sk
Veľvyslanec: R. Pribadi Sutiono

Komunikácia možná:
anglicky, chorvátsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Írsko / Veľvyslanectvo Írska

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3233-8700
Fax: +421 (0)00 0000-0000
Email: bratislava@dfa.ie
Web: www.embassyofireland.sk
Veľvyslanec: Dermot McGauran

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Izrael / Veľvyslanectvo Štátu Izrael v Slovenskej republike

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 6829-8503
Fax: +421 (0)2 6829-8555
Email: cao-sec@bratislava.mfa.gov.il
Web: bratislava.mfa.gov.il
Veľvyslanec: Eitan Levon

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Japonsko / Veľvyslanectvo Japonska v SR

Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5980-0100
Fax: +421 (0)2 5443-2771
Email: info@bv.mofa.go.jp
Web: www.sk.emb-japan.go.jp
Veľvyslanec: Makoto Nakagawa

Komunikácia možná:
anglicky, japonsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Južná Kórea / Veľvyslanectvo Kórejskej republiky

Štúrova 16, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 3307-0711
Fax: +421 (0)2 3307-0730
Email: infoslovak@mofa.go.kr
Web: svk.mofa.go.kr
Veľvyslanec: Byung Hwa Chung

Komunikácia možná:
anglicky, kórejsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Kanada / Kancelária veľvyslanectva Kanady

Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4031
Fax: +421 (0)2 5443-4227
Email: brtsv@international.gc.ca
Web: www.ocanada.sk
Veľvyslanec: Cheryl Cruz

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Kuvajt / Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu v Slovenskej republike

Lodná 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5998-0817
Fax: +421 (0)2 5998-0855
Email: embassyofkuwait@kuw.sk
Web: NA
Veľvyslanec: Essa Y K E Alshamali

Komunikácia možná:
anglicky, arabsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Maďarsko / Veľvyslanectvo Maďarska

Štefánikova 1, 814 25 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-5200
Fax: +421 (0)2 5443-5484
Email: mission.pzs@mfa.gov.hu
Web: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/sk/hu
Veľvyslanec: Tibor Petö

Komunikácia možná:
anglicky, maďarsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Nemecko / Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-4400
Fax: +421 (0)2 5441-9634
Email: info@pressburg.diplo.de
Web: www.pressburg.diplo.de
Veľvyslanec: Barbara Wolf

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Nórsko / Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5910-0100
Email: emb.bratislava@mfa.no
Web: www.norway.no
Veľvyslanec: Terje Theodor Nervik

Komunikácia možná:
anglicky, nórsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Poľsko / Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Paulínyho 7, 814 91 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5949-0211
Email: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/slowacja
Veľvyslanec: Krzysztof Strzałka

Komunikácia možná:
poľsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Portugalsko / Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

Ventúrska 16, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2076-8454
Fax: +421 (0)2 2076-8858
Email: bratislava@mne.pt
Web: NA
Veľvyslanec: Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro

Komunikácia možná:
anglicky, portugalsky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rakúsko / Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-1500
Fax: +421 (0)2 5443-2486
Email: pressburg-ob@bmeia.gv.at
Web: www.bmeia.gv.at/oeb-pressburg
Veľvyslanec: Margit Bruck–Friedrich

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rumunsko / Veľvyslanectvo Rumunska

Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 2072-7147
Fax: +421 (0)2 2072-7547
Email: bratislava@mae.ro
Web: bratislava.mae.ro
Veľvyslanec: Călin Fabian

Komunikácia možná:
anglicky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Rusko / Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Godrova 4, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5441-4436
Fax: +421 (0)2 5443-4910
Email: protocol@rusemb.sk; press@rusemb.sk
Web: www.slovakia.mid.ru
Veľvyslanec: Igor Bratchikov

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Slovinsko / Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Ventúrska 5, 813 15 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5726-7700
Email: sloembassy.bratislava@gov.si
Web: www.bratislava.embassy.si
Veľvyslanec: Gregor Kozovinc

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, slovinsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Španielsko / Španielske veľvyslanectvo

Prepoštská 10, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Veľvyslanec: Lorea Arribalzaga Ceballos

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky, španielsky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Srbská republika / Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Búdková 38, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-1927
Fax: +421 (0)2 5443-1933
Email: embassy.bratislava@mfa.rs
Web: www.bratislava.mfa.gov.rs
Veľvyslanec: Momčilo Babić

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Švajčiarsko / Švajčiarske veľvyslanectvo

Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5930-1111
Fax: +421 (0)2 5930-1100
Email: bratislava@eda.admin.ch
Web: www.eda.admin.ch/bratislava
Veľvyslanec: Alexander Hoffet

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, nemecky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Taliansko / Veľvyslanectvo Talianska

Palisády 49, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
Veľvyslanec: Catherine Flumiani

Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky, taliansky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Turecko / Veľvyslanectvo Tureckej republiky

Holubyho 11, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5949-0900
Fax: +421 (0)2 5441-3145
Email: embassy.bratislava@mfa.gov.tr
Web: www.bratislava.be.mfa.gov.tr
Veľvyslanec: Yunus Demirer

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Ukrajina / Veľvyslanectvo Ukrajiny

Radvanská 35, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5920-2810
Fax: +421 (0)2 5441-2651
Email: emb_sk@mfa.gov.ua
Web: slovakia.mfa.gov.ua
Veľvyslanec: Jurij Jurijovič Muška

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

USA / Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

P.O. Box 309, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5443-3338
Fax: +421 (0)2 5441-8861
Email: consulbratislava@state.gov; bratislavaiv@state.gov
Web: slovakia.usembassy.gov
Veľvyslanec: Bridget A. Brink

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Tel: +421 (0)2 5998-2000
Fax: +421 (0)2 5998-2237
Email: britishembassybratislava@fco.gov.uk
Web: www.gov.uk/government/world/slovakia
Veľvyslanec: Nigel Marcus Baker

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Vietnam / Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky

Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5245-1263
Fax: +421 (0)2 5245-1273
Email: vnembassy_sk@yahoo.com
Web: www.vietnamembassy-slovakia.vn
Veľvyslanec: Duong Trong Ming

Komunikácia možná:
anglicky, rusky, slovensky

Viac informácií o tejto spoločnosti (inštitúcii) nájdete v Book of Lists.

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov / Veľvyslanect

Kapitulská 9, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
Tel: +421 (0)2 5413-1296
Fax: +421 (0)2 5413-1296
Email: slovakembassy@orderofmalta.ogr
Web:
Veľvyslanec: Mariano Hugo Windisch-Graetz

Komunikácia možná:
anglicky, slovensky