Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a odpadové hospodárstvo

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava - Ružinov
Tel: +421 (0)850 123122
Email: sluzby@bvsas.sk
Web: www.bvsas.sk
Predseda predstavenstva: Peter Olajoš
Externá komunikácia: Peter Podstupka

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Tel: +421 (0)2 5020-6811
Email: recepcia@fcc-group.sk
Web: www.fcc-group.eu
Country manager: Eva Mikulášiová
Externá komunikácia: Zuzana Krenyitzká

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Marián Christenko
Externá komunikácia: Slavomíra Brzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Tel: +421 (0)32 7437-543
Email: info@mariuspedersen.sk
Web: www.mariuspedersen.sk
Predseda predstavenstva: Simon Hovgaard Clausen

Komunikácia možná:
anglicky, nemecky, slovensky

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava - Ružinov
Email: olo@olo.sk
Web: www.olo.sk
Predseda predstavenstva: Ivan Sokáč
Externá komunikácia: Linda Golejová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 (0)48 4327-111
Email: info@stvps.sk
Web: www.stvps.sk
Predseda predstavenstva: Philippe Guitard
Externá komunikácia: Slavomíra Vogelová
Komunikácia možná:
anglicky, francúzsky, slovensky

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice - Sever
Tel: +421 (0)55 7952-111
Email: zakaznik@vodarne.eu
Web: www.vodarne.eu
Predseda predstavenstva: Stanislav Hreha

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Tel: +421 (0)37 6949-202
Email: reklamacie@zsvs.sk
Web: www.zsvs.sk
Predseda predstavenstva: Otokar Klein