Log in
Forgot password?
Or log in with:
|Create account
     
Greenpages Adresár slovenských spoločností

Vodné a odpadové hospodárstvo

Kosit a.s.

Rastislavova 98, 043 46 Košice - Juh
Email: kosit@kosit.sk
Web: www.kosit.sk
Generálny riaditeľ: Marián Christenko
Externá komunikácia: Slavomíra Brzová
Komunikácia možná:
anglicky, nemecky

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Tel: +421 (0)37 6949-202
Email: reklamacie@zsvs.sk
Web: www.zsvs.sk
Predseda predstavenstva: Otokar Klein